خانه / برنج / ۲۲۰۰۰ تن شلتوک برنج در بابلسر تولید شد

۲۲۰۰۰ تن شلتوک برنج در بابلسر تولید شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر با اشاره کشت مجدد برنج و پرورش رتون در ۹ هزار و ۵۷۰ هکتار از شالیزارهای این شهرستان، از برداشت شالی در یک هزار و ۹۰۱ هکتار شالیزار خبر داد.

دفترمازندران درشهرستان بابلسر، حمیدرضا رحمانی با اشاره کشت مجدد برنج و پرورش رتون در ۹ هزار و ۵۷۰ هکتار از شالیزارهای شهرستان بابلسر، از برداشت شالی در یک هزار و ۹۰۱ هکتار از شالیزار های این شهرستان تاکنون خبرداد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر با بیان اینکه امسال هفت هزار و ۸۲۰ هکتار از مزارع بابلسر به کشت مجدد برنج و یک هزار و ۷۵۰ هکتار هم به پرورش رتون اختصاص یافت، افزود: کشت مجدد برنج و پرورش رتون علاوه بر استفاده بهینه از زمین زراعی و افزایش تولید محصول، افزایش درآمد و بهبود وضع اقتصادی شالیکاران را نیز به همراه دارد.

وی با عنوان اینکه کیل گیری از مزارع پرورش رتون و نشاء مجدد به منظور دستیابی به متوسط عملکرد و میزان تولید توسط کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی در حال انجام است، افزود: پیش بینی می شود ۲۲ هزار و ۱۷۵ تن شلتوک از مزارع کشت مجدد و پرورش رتون شهرستان برداشت شود.

خبرگزاری آریا

حتما ببینید

مبارزه با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز

مبارزه با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز امسال در ۸ هزار و ۷۷ هکتار از …