خانه / کشاورزی / ۱۰۰ هکتار از اراضی تاکستان نهال کاشته شد

۱۰۰ هکتار از اراضی تاکستان نهال کاشته شد

در راستای اجرای طرح ملی نهال کاری همگانی در شهرستان تاکستان ۴۰ هزار اصله نهال در ۱۰۰ هکتار از اراضی حاشیه سد نهب این شهرستان کاشته شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا قزوین، علی اکبر اسداللهی در مراسم نهال کاری در محل سد نهب شهرستان تاکستان گفت: ۱۰۰ هکتار از اراضی شهرستان تاکستان برای کاشت ۴۰ هزار اصله نهال از گونه های مقاوم اختصاص داده شده که این گونه ها آب کم لازم دارد و در سه سال به بار می نشیند و با شرایط منطقه هماهنگ است.

مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین افزود: طرح نهال کاری همگانی برای تحقق ایرانی سرسبز در کشور آغاز شده است و ما در سد نهب شهرستان تاکستان این نهال کاری را شروع می کنیم.

اسداللهی یادآور شد: هر کجا به منابع طبیعی توجه کردیم از منافع آن بهره مند شدیم و هر جا پوشش منابع طبیعی را نابود کردیم از سیل آسیب دیدیم.

وی خاطر نشان کرد: وقتی بی مهری به طبیعت صورت گیرد آسیب خواهیم دید، لذا  همه باید کمک کنیم کشور سرسبزی داشته باشیم.

منبع:ایلنا

حتما ببینید

بخش کشاورزی در کشور و استان برای ارتقای بهره‌وری نیازمند تقویت سرمایه‌گذاری است

استاندار قزوین گفت: بخش کشاورزی در کشور و استان برای ارتقای بهره‌وری نیازمند تقویت سرمایه‌گذاری …